Winterland Hasselt 

Error showing flash-object.

Vdet zorgde voor een team van
60 jobstudenten voor Winterland Hasselt 2009-2010.

Bedankt aan onze Vdetten die hebben meegewerkt !!