Hoeveel ga ik verdienen? 

Als je met een studentenovereenkomst werkt, heb je in principe recht op hetzelfde loon als de gewone werknemers in het bedrijf. We geven enkele basisprincipes:

  • Je hebt recht op hetzelfde loon als de gewone werknemers van het bedrijf met dezelfde functie. Dit is het minimumloon dat vastligt in de CAO van de sector waartoe het bedrijf behoort.
  • Is er geen CAO die bepaalt wat het minimumloon is, dan heb je recht op het gewaarborgd minimuminkomen als je minstens 1 maand als jobstudent werkt.

   De hoogte van het gewaarborgd minimuminkomen is afhankelijk van je leeftijd. In onderstaande tabel vind je de concrete bedragen, geldig in 2012.

   Leeftijd Brutomaandloon
   16 jaar en jonger 1.030,68 euro
   17 jaar 1.119,02 euro
   18 jaar 1.207,70 euro
   19 jaar 1.295,71 euro
   20 jaar 1.384,06 euro
   21 jaar 1.472,40 euro
 • Doe je overuren, dan moet je extra betaald worden. Overuren gepresteerd op zon- en feestdagen moeten dubbel betaald worden.
 •  Je loon moet duidelijk vermeld worden in je studentenovereenkomst. Als je loon niet op voorhand kan vastgesteld worden, moet de wijze en de basis van berekening toelicht worden. Je studentenovereenkomst moet ook het tijdstip bevatten waarop je zal uitbetaald worden.