Wat houdt een studentenovereenkomst in? 

 

Een studentenovereenkomst is een speciale overeenkomst voor studenten die zowel voor jou als je werkgever voordelig is. Werk je via zo'n overeenkomst, dan moeten jij en je werkgever geen sociale bijdragen betalen op je loon, op voorwaarde dat je per jaar niet meer dan 50 arbeidsdagen werkt.

Onder een arbeidsdag verstaan we elke dag waarvoor je loon ontvangt, dus ook weekends en feestdagen, dagen waarop je ziek was, enz.

Een studentenovereenkomst kan een proeftijd bevatten. De proeftijd duurt minimum 7 en maximum 14 dagen. Tijdens de eerste 7 dagen kan je werkgever de overeenkomst niet beëindigen, tenzij om een dringende reden.