Outplacement 

Wat is outplacement ?

Outplacement is een dienst die de ontslagen werknemer begeleidt zodat hij binnen de kortst mogelijke termijn opnieuw aan de slag kan bij een andere werkgever.
 
 Deze begeleiding kan bestaan uit:

  • Het opmaken van een persoonlijke balans.
  • Helpen bij het zoeken naar een nieuwe werkgever. 
  • Logistieke en administratieve steun bij de afhandeling.

Wie komt voor outplacement in aanmerking ?
Iedereen die over een arbeidsovereenkomst beschikt heeft recht op outplacement. 
De werknemer moet minstens 45 jaar zijn op het moment dat hij ontslagen wordt. Hij moet minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben in het bedrijf.

Vdet maakt werk van outplacement en beantwoordt graag al uw vragen persoonlijk :

Wie betaalt outplacement?
Hoe lang duurt de begeleiding bij Vdet ?
Wat zijn de verplichtingen van de werkgever en/of van de werknemer?
Wat is de inhoud van een outplacementbegeleiding?

Vdet verhoogt uw kansen op succes en stelt u graag volgende formules door:

  • Individueel Outplacement
  • Groepsoutplacement
  • Combinatie van individueel met groepsoutplacement

De doelstelling van Vdet is om via onze professionele begeleiding en vorming het individueel  zoekproces naar een nieuwe werkomgeving te vinden.